FIGURA 1

19  Download (0)

Testo completo

(1)

FIGURA 1

(2)

FIGURA 2

FONTE: http://www.limesonline.com/lascesa-militare-della-cina-in-asia-centrale-non-sha-ancora-da-fare/92259?prv=true

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

TAVOLA 4

FONTE: D. C. Gladney, Muslim Tombs and Ethnic Folklore: Charters for Hui Identity, “The Journal of Asian Studies”, Vol. 46, n. 3, 1987, pp. 495-532, URL:http://www.jstor.org/stable/2056897.

(16)

TAVOLA 4

FONTE: D. C. Gladney, Muslim Tombs and Ethnic Folklore: Charters for Hui Identity, “The Journal of Asian Studies”, Vol. 46, n. 3, 1987, pp. 495-532, URL:http://www.jstor.org/stable/2056897.

(17)

TAVOLA 4

FONTE: D. C. Gladney, Muslim Tombs and Ethnic Folklore: Charters for Hui Identity, “The Journal of Asian Studies”, Vol. 46, n. 3, 1987, pp. 495-532, URL:http://www.jstor.org/stable/2056897.

(18)

TAVOLA 4

FONTE: D. C. Gladney, Muslim Tombs and Ethnic Folklore: Charters for Hui Identity, “The Journal of Asian Studies”, Vol. 46, n. 3, 1987, pp. 495-532, URL:http://www.jstor.org/stable/2056897.

(19)

TAVOLA 5

Province Provincia Capitale Area (km²) Hebei Shijiazhuang190.000 Shanxi Taiyuan 156.000 Liaoning Shenyang 145.700 Jilin Changchun 187.000 HeilongjiangHarbin 469.000 Jiangsu Nanchino 102.600 Zhejiang Hangzhou 101.800 Anhui Hefei 139.000 Fujian Fuzhou 120.000 Jiangxi Nanchang 166.600 Shandong Jinan 153.000 Henan Zhengzhou 167.000 Hubei Wuhan 187.400 Hunan Changsha 210.000 Guangdong Guangzhou 186.000 Hainan Haikou 34.000 Sichuan Chengdu 488.000 Guizhou Guiyang 170.000 Yunnan Kunming 394.000 Shaanxi Xi'an 205.000 Gansu Lanzhou 450.000 Qinghai Xining 720.000 Regioni Autonome

Municipalità CapitaleArea (km²)

Guangxi Nanning 236.300

Mongolia internaHohhot 1.183.000

Ningxia Yinchuan66.400

Xinjiang Urumqi 1.600.000

Xizang/Tibet Lhasa 1.220.000

Le cinque regioni autonome sono suddivisioni amministrative della Repubblica Popolare Cinese di livello provinciale. Il territorio delle regioni autonome racchiude minoranze etniche e la costituzione garantisce maggiori diritti. Le regioni autonome dispongono della figura del presidente (le province regolari hanno dei governatori) che deve appartenere ad un gruppo etnico definito dalla regione autonoma (tibetano, uiguro ecc.).

Municipalità

Municipalità Capitale Area (km²) Guangxi Nanning 236.300 Mongolia interna Hohhot 1.183.000 Ningxia Yinchuan66.400 Xinjiang Urumqi 1.600.000 Xizang/TibetLhasa 1.220.000

F0NTE:

http://www.mercatiaconfronto.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1186&Itemid=630

figura

Updating...

Riferimenti

Argomenti correlati :