&quot amp quot;0"&1&quot lt;*=#%(;>"?".&@"(BA"-DCE%F#%&=GH#%IJLK'J vsub if ield1 Rf ield1 Lf ield1

Download (0)

Testo completo

(1)

(2)  "!

(3) #%$'&)(+*,(+.-/$"0"&1"23$'-45#%!6(728:9;<*=#%(;>"?".&@"(BA"-DCE%F#%&=GH#%IJLK'J vsub if ield1 Rf ield1 Lf ield1. ichop1 Lf. U. uchop1. u1 Rf. M. N. if ilter. MWV. Fres. Tmach1 uf ilter. Cf. VDC. M. u2. ichop. O. ichop2. P. Rarm1 uchop2. Larm1. Rarm2. Larm2. Rf ield2 Lf ield2 uchop3. u3. Ωbog1 Tmach2. iarm. Ωbog2. T. Q R S GH#%I'2K'XYZ$[9\.](+72!

(4) 27$"0Z^(728:9;<*_"!

(5) #%$'&)(+*,(+.-=J Q T N Ou P R S U MWV u Ω v e   -- m - - - -  M p M p 6 6 if ield2. ichop3. M. ciop. f ilter. VDC -. b. chop. 6. ?. 1 Lf s. Rf 6. 6. 1 Cf s. !.$'&:7$'E. 6. sub. e. b. ?. 1 s. RM 6. 1 Ms. {M. Ψ ?. 6. LM. p j'klnmm ceiWo qra m ced>surhtx velceo luw h k c v l| tl oWiWh}+su~t€c h%o  ln‚nz cƒi%s„h z l o ~b€x†se‡ `5aLbBceddcedZf>g h%cei y j a us v kz tceo GH#%I'2‰ˆ,XŠY‹^Œ(7!>.-D$"0Z^(728:9;<*)"!

(6) #%$'&_(+*,(+.-Ž(7$[9&=#%&=GH#%IJLK'J @Y‹^Œ(7!>.-D1$"061!.$'&(7#%.7.‘(728:9;<*’"!

(7) #%$'&’(+*,(+.-“#%(‰(7$[9&”#%&‘GH#%IJ•ˆ,J” (7!>.-D#%(!>ƒ""!

(8) .7#%–..=8:*0e$'E%E%$[9#%&I—-457#%!..("&_˜'.!

(9) $'7(.X if ilter ?- - - -  mchop  ?-- Me -- Mb - - Fres ichop Tm Ftot i. mchop. .  mchop1 = mchop2  , mchop3 . RM. .  Rf ield1 0 0 =  0 Rarm 0  , 0 0 Rf ield1. 0 kmach1 if ield1 0 Me = , Mb 0 kmach2 if ield2 0     uchop1 ψf ield1 uchop = uchop2  , Ψ =  ψarm  , uchop3 ψf ield2.  Lf ield1 0 0 LM =  0 Larm 0  , 0 0 Lf ield1   if ield1  = mbog1 mbog2 , MT = Mb Me , i =  iarm  , if ield2     0 Ωbog1 Tmach1   e = earm , Ωb = , Tm = , Ωbog2 Tmach1 0. K. .

(10) 9.7 i = ψ /L i = ψ /L L = L + L R = R + "& J]$"Dƒ5—<"!> ƒ"(7. E%#%&DC7.(7.&: #%&_Y‹^Œ (7!>.-D R E"8 .E%.D9#We!.#%7!.=E%.4e &†2-—+8 .e7(\7.C7.(7.&:(C $[9\.(7.!

(11) #%$'&49#%!>_#%(\#%&4!.$'77.(7C $'&.&!.9#W_ Cƒ"+#%!.2E";7<"E(7.!

(12) #%$'&=$"0Z^!.$'&(7#%.7.=C:*,(7#%!<"E (+*,(+.-=J Gƒ7$'-/—Y‹^Œ (7!>.-D—$"0GH#%IJLˆ‰#WF#%(6"E%(7$4<"(+*=$497#W$[9&@3*,&ƒ"-D#%!†2ƒ5#%$'&(6$"0 ^(+*,(+.-/#%&_^(+>5^(7Cƒ"!.^0e$'7-=X f ield1. f ield1. arm. arm2. f ield1. arm1. f ield2. f ield2. f ield2. arm. arm1. arm2. arm. arm1. arm2.        i˙ f ilter −Rf −1 0 1 0 Lf 0 0 0 if ilter     0 Cf  uf ilter  0 0  VDC 0 −mchop 0  +    u˙ f ilter  =  1  0 0 LM 0   i˙   0 mchop −RM −MT   i  0 0  Fres } 0 0 0 M vsub 0 −1 | {z 0 0 MT 0 v˙ sub u | {z } | {z } | {z } | {z } | {z } x L B A x˙ . p. K. p. 9.7 x "& u "7

(13)  •"& 

(14) "& L A "& B "7;!

(15) "

(16) $#% &'()

(17) "&)* -457#%!..($"0Z^(+*,(+.-=J)+,†2ƒ5#%$'&( K\!<"&=8 ^7

(18) 97#W7.&=#%&=‰!.$'-DCƒ"!

(19) 0e$'7- "( JŠGƒ$'ŠE%#%&<"Š(+*,(+.- 0e$'E%E%$[9#%&IFC7$'C .+#%.($'E%(.X\KZ-†2ƒ"5#%!0e2&!

(20) #%$'& L x˙ = A x + B u 7.C7.(7.&:(  .&

(21) "

(22) $#%‰(+$'7. #%&D(+*,(+.-0/\ˆ12 

(23) 8 E = x p Lx ‰(+*,-D-D

(24) 7#%! Cƒ"+^$"0\-457# A A J‰‰.7- P = xp A x = #%(F34 

(25) A 5 = 6#!(A '()+

(26) 6A#%&p ) (+*,(+.-0/879]‰(7?"

(27) 9&:n(+*,-D-D

(28) 7#%! Cƒ"+^$"0-457# A ƒ5#%( 7.C7.(7.&:(—"E%E ^C:*,(7#%!<"E .E%.-D.&:("(7(7$,!.#5._9#W; <

(29) "

(30) $#A%* 34

(31) 6=6>A 6$‰=9#W(A#%&−A^p (+)*,(+.- 9#W$'23 E%$'(7(7.(]"&)9#W$'23.&.7I"*_(+$'7#%&I #„J "J•"E%E n*,C .(]$"0H!.$'&&.!

(32) #%$'&=8E%$,!>?†(BJ @?,#%-—2E%#%&?‘8E%$,!>? #"I'"- !.$'77.(7C $'&#%&I $ !.$'&(7#%.7. Y‹^Œ (7!>.-D (7.BAƒE%.( C Z"!

(33) #%$'&ED(+*,(+.-=J -<F;"& C Z"!

(34) #%$'&ED(+*,(+.-0D-DE„J -DEGFH#%(H(7$[9&D#%&‰GH#%IJ73JI?,$'-D\(7#%-—2E5#%$'& 1 2. 1 2. s. d. s. w. Filter voltage. Chopper voltages. u_filter. u_chop. u_filter. V_DC. 1 2. m_chop. u_chop. E_mot. M_e^T. O_bog. M_b’* uvec. v_sub. v_sub Subvay velocity. Constant Filter Inductance. 1 s. 1/L_f. DC motor Inductances. Filter Resistance. 1 s. K*uvec K*uvec. DC Motor Resistances. f(u). R_f 1 s. 1/C_f. Filter Capacitor. Subway mass. 1 s. Motion resistance force. 1/M Constant1. i_filter. i_filter. i_chop. m_chop^T. Filter current. Clock. t. m_chop. Tempo. Constant3. PWM generation. M_e. I_mot. T_mach. M_b* uvec. M*g*sin(alpha) F_tot. I_mot. F_tot. F_res. DC Motor Currents. Traction force. Resisive force. Sk Goto1. HG #%I'2<73XJ?,#%-—2E%#%&?‰8E%$,!>?4#"I'"- !.$'77.(7C $'&#%&I $ Y‹^Œ(7!>.-D(7$[9&1#%&=GH#%IJƒˆ,J 7.(72EW(^"7‰(7$[9&#%& GH#%IJLKM:€GH#%IJ"N3J—.(7D7.(72EW(ƒ<˜'D8 ..&$'83>"#%&. 2(7#%&I_‰Cƒ""-D

(35) .7( "& #%&#W#"E!.$'&#W#%$'&((7$[9& #%& GH#%IJPOJ1.(7_Cƒ""-D

(36) .7(ƒ<˜'8 ..& 2(7.Q72(+$1.(+ 6!.$'77.!

(37) &.(7("&46

(38) RD!.#%.&!

(39) *4$"06-D$,.E„XZ

(40) *D$—&$"\ƒ<˜'"&:*4(7C .!.#SAƒ!67<"E%#%(+#%!˜""E%2"J ]$" ƒ5‰!.$'&(7#%.7.@?,#%-—2E%#%&?)-D$,.E(7#%-—2E5.(^"E%(7$‰(+9#W!>#%&I)$"0‰!>$'CC .7(.JUTn& Cƒ"+#%!.2E" #%& C7.(7.&:.(7#%-—2E5#%$'&!.$'&(+>"&:23n* !

(41) *,!.E%.(ƒ<˜'8 ..&D2(7. C -0D!>$'CWVYX Z3J ˆ Z3J N*Z3JWK[GFH 823^-D$,.E%("E%E%$[9("E%(7$ ^2(7^$"0Z#%-D=:u˜""7#"8E%]23n*)!

(42) *,!.E%.(˜""E%2.(.J Subsystem3. ˆ.

(43) ]!.277.&: i "&‰˜'$'EW>"I' u $"0 .-—8 ..4#%&C23,AƒEW.•"7(7$[9&4#%&DGH#%IJ9K,J ;Aƒ.E% "&’"7-45274!.277.&:( "& "7_(7$[9& #%& GH#%IJ3J_(728:9;<* ˜'.E%$,!.#Wn* v #%(\7.C $'+._#%&4F2CC i.;Cƒ"+;i $"0ZGH#%IJ,JŠi6"!

(44) #%$'&40e$'7!. F "&F7.(7#%(+#W˜' 0e$'7!. F "7)(7$[9&’#%& )E%$[9\. Cƒ"+‰$"0])("-D;AƒI'27"J GH#%&ƒ"E%EW* 

(45) >"#%E%(—$"0]_!.277.&: 7#%CCE%.("&)!>$'CC .˜'$'EW>"I'.("7^(7$[9&1#%&)GH#%IJD"&=GH#%IJ5N3J f ilter. f ilter. f ield1. f ield2. arm. sub. tot. res. 

(46) 

(47) 

(48) 

(49)  )(+*,!- $% 

(50) . !""#$% '& 389

(51) ::

(52) : 7 4 % 

(53)  064 $ 0/132""# 54

(54) 6 $7 & 389

(55) ::

(56) : 7 4 % 

(57) ; 4

(58) 0*60 ;0/132#<= >& 389

(59) ::

(60) : 7 4 % 

(61) )(+*:

(62) ,60*60 ?/ ?0/132"# @A&  7 4 % :DE4+*:4+*.F(+*:

(63) ,60*60 ?0/ 4 % :B BC # @A& 7 4 % :DE4+*:4+*. ; 4

(64) 0*60 ;0/ 4 % :B 32#<= >& 3H

(65) 

(66) ,DE4+*:4+*.)(+*:

(67) ,60*60 ? 

(68) 5B !G"# @A& 3H

(69) 

(70) ,DE4+*:4+*. ; 4

(71) 0*60 ; 

(72) 5B B5IJC #<= >& 7 4 % :DE4+*:4+*.F(+*:

(73) ,60*60 ?0/ 4 % : 2! BC # @A& 7 4 % :DE4+*:4+*. ; 4

(74) 0*60 ;0/ 4 % : 2!32#<= >& 3H

(75) 

(76) ,DE4+*:4+*.)(+*:

(77) ,60*60 ? 

(78) 2!!G"# @A& 3H

(79) 

(80) ,DE4+*:4+*. ; 4

(81) 0*60 ; 

(82) 2! B5IJC #<= >&  7 4 ! $ N

(83) ,6 $ // 4

(84) 640* K 6 = B 3" ILBM& O 6 $ *:3 $ N

(85) ,6 $ // 4

(86) 640* K 6 =2!3" ILBM& 9 $ .B !2 & 7 4 9,.4!

(87) 4 $ 9 $ . 2!!2 & O 6 $ *:3P

(88) ,.4

(89) 4 $  Q  $0/ = O ,9D

(90) Q! B """"#K .'&  % = !" & O %$ !0*. %   BM& ; 4

(91) 4- /$ 60'R % 4+*

(92) S6 $ // 4

(93) 640* 9  !2 & ; 4

(94) 4- /$ 60'RTN

(95) ,

(96) :

(97) 4

(98) 6O6 $ // 4

(99) 640*  )(+*E44 % 6 $ *:44 $ * , 0/ 4 % 

(100) 

(101) "3!"#$% '& 389

(102) ::

(103) : 7 4 % 

(104) )(+*E44 %U$% 

(105) . 4 0/ 4 % 

(106) 

(107) "3!"# HA& 389

(108) ::

(109) : 7 4 % 

(110) )(+*E44 % 6,0* 4 0/ 4 % :B 

(111) "3!"# HA& 7 4 % :DE4+*:4+*.F4+*E44 % 6,0* 4 0/ 4 % : 2

(112) "3!"# HA& 7 4 % :DE4+*:4+*.F4+*E44 % 6,0* 4 

(113) !"# HA& 3H

(114) 

(115) ,DE4+*:4+*.)4+*E44 % 6,0* ( Q

(116) "

(117) AV 4 0/ 4 % :B 

(118) " 4 

(119) W4 0/ 4 % : 2

(120) "

(121) X &Y  $ $ S6,0* - ,9 

(122) "!3G"#K EZ $ [& O 0,9D

(123) )4+*E44 % - %$ 64  6 =$ \VJ" I G3" IJ] " I G

(124) X & 3 0DE46 = 4+*. / ,*64 $ *  6 =$  = 0 ^VJ"!" I GG!" IJ__ X & !` = 0 $0/ = O DE46 = 4+*. / ,*64 $ * a " I "2# M 065& O 0DE46 = 4+*.3

(125) 4 $ :. GH#%I'2!OX•YH""-D

(126) .7(]"&)^#%&#W#"E !.$'&#W#%$'&(2(7.=#%&)(7#%-—2E5#%$'&J. 7.

(127) Embedded filter: current i_filter 70 60. i_filter [A]. 50 40 30 20 10 0. 0. 0.01. 0.02. 0.03. 0.04. 0.05. 0.06. 0.07. 0.08. 0.09. 0.1. 0.07. 0.08. 0.09. 0.1. Embedded filter: voltage u_filter 500. u_filter [V]. 400 300 200 100 0. 0. 0.01. 0.02. 0.03. 0.04. 0.05 Time [s]. GH#%I'2*K,XI+Š-—8 ..0AƒEW..XŠ!.277.&:. 0.06. if ilter. "&)˜'$'EW>"I'. uf ilter. J. Field windings: currents i_field1 (b) and i_field2 (g) 50. i_field1/2 [A]. 40 30 20 10 0. 0. 0.01. 0.02. 0.03. 0.04. 0.05. 0.06. 0.07. 0.08. 0.09. 0.1. 0.08. 0.09. 0.1. Armature windings: current i_arm (r) 40. i_arm [A]. 30. 20. 10. 0. 0. 0.01. 0.02. 0.03. 0.04. 0.05 Time [s]. GH#%I'2 3XŠGH#%.E%"&)"7-4527]9#%&#%&I'(.X!.277.&:( O. 0.06. if ield1. 0.07. 8E%2M. if ield2. I'7..& \"&. iarm. 7. BJ.

(128) Subway velocity v_sub. v_sub [km/ora]. 30.015. 30.01. 30.005. 30. 29.995. 0. 0.01. 0.02. 0.03. 0.04. 0.05. 0.06. 0.07. 0.08. 0.09. 0.1. 0.08. 0.09. 0.1. Traction force F_tot and Resistive force F_res 700. F_tot, F_res, [N]. 600 500 400 300 200 100 0. 0. 0.01. 0.02. GH#%I'2\,XJ?,28:9;<*)˜'.E%$,!.#Wn*. 0.03. vsub. 0.04. 0.05 Time [s]. 0.06. "!

(129) #%$'&0e$'7!.. 0.07. Ftot. "&)7.(7#%(+#W˜'0e$'7!.. Fres. J. Field and armature currents i_field1 (b), i_arm (r) and i_field2 (g). i_field1 [A]. 42.35 42.3 42.25 42.2 99.9. 99.91. 99.92. 99.93. 99.94. 99.95. 99.96. 99.97. 99.98. 99.99. 100. 99.91. 99.92. 99.93. 99.94. 99.95 Time [ms]. 99.96. 99.97. 99.98. 99.99. 100. 99.91. 99.92. 99.93. 99.94. 99.95. 99.96. 99.97. 99.98. 99.99. 100. i_arm [A]. 37.55 37.545 37.54 37.535 37.53 99.9. i_field2 [A]. 42.4 42.35 42.3 42.25 99.9. GH#%I'2 3 X•GH#%.E%)"&="7-4527!.277.&:(. if ield1. K. 8E%2M. iarm. 7. "&. if ield2. I'7..& BJ.

(130) Chopper voltages: u_chop1 (b), u_chop3 (g) and u_chop2 (r). u_chop1 [V]. 300 200 100 0 99.9. 99.91. 99.92. 99.93. 99.94. 99.95. 99.96. 99.97. 99.98. 99.99. 100. 99.91. 99.92. 99.93. 99.94. 99.95. 99.96. 99.97. 99.98. 99.99. 100. 99.91. 99.92. 99.93. 99.94. 99.95 Time [ms]. 99.96. 99.97. 99.98. 99.99. 100. u_chop2 [V]. 300 200 100 0 99.9. u_chop3 [V]. 300 200 100 0 99.9. GH#%I'2!N3X $'CC .˜'$'EW>"I'.(.X. uchop1. 8E%2M. uchop3. I'7..& "&. uchop2. BJ.

(131)

figura

Updating...

Riferimenti

Argomenti correlati :