• Non ci sono risultati.

ANÀLISI BIOINFORMÀTICA DE LES MUTACIONS PUNTUALS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "ANÀLISI BIOINFORMÀTICA DE LES MUTACIONS PUNTUALS "

Copied!
9
0
0

Testo completo

(1)

DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANÀLISI BIOINFORMÀTICA DE LES MUTACIONS PUNTUALS

PATOLÒGIQUES

CARLES FERRER COSTA 2005

(2)

DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANÀLISI BIOINFORMÀTICA DE LES MUTACIONS PUNTUALS PATOLÒGIQUES

CARLES FERRER COSTA

2005

(3)

Programa de Doctorat de Biomedicina

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular Universitat de Barcelona

Bienni 2000-2001

Aquesta tesi ha estat realitzada pel llicenciat Carles Ferrer Costa sota la direcció del Dr. Modesto Orozco Lòpez i el Dr. Xavier de La Cruz Montserrat per optar al títol de doctor per la Universitat de Barcelona en el

Programa de Doctorat de Biomedicina.

Modesto Orozco López Xavier de la Cruz Montserrat

(4)

També vull agrair a la Rusbi, per proximitat, tots els anys de vivència, primer a BCN i després a Calella, amb tot el que ha estat tan bo i també les discussions. I a la resta de Ferrers, perquè posar-los un a un ocuparien massa, per fer-me gran i per fer-me sentir que som la família Ulisses ;))

Gràcies també a l’Alberto, per la teva amistat i tot el teu saber inacabable, i el teu cor tan gran.

Al Josep Lluís Gelpí, només li puc dir-li gràcies pel seu coneixement immens, sobre tot, i fer tan fàcil allò que semblava impossible.

Ara si que vull espavilar, no vull deixar-me a ningú, i si ho faig, disculpes, però les neurones ja no responen com voldria. Gràcies a tots els MMBs, la gent del grup, als que hi són i als que han marxat, per la seva companyia, el seu silenci i la seva ajuda i també les nostres diferències.

Gràcies als de Calella, als de Barcelona, als de Nova York i als de Cambridge, a tots els que s’han creuat en el meu camí i han deixat sens dubte un record inoblidable, i un regust agradable. Espero després d’aquest no viure d’acabar amb aquesta tesi poder recuperar, la vostra amistat i alegria.

Aquí s’acaba el punt i seguit, ara comença el camí cap al desconegut...

Carles Ferrer Costa Calella, juny de 2005

(5)

You'll Never Walk Alone When you walk through a storm Hold your head up high,

And don't be afraid of the dark.

At the end of a storm, There's a golden sky,

And thesweet silver song of a lark.

Walk on through the wind, Walk on through the rain,

Though your dreams be tossed and blown...

Walk on, walk on, with hope in your heart,

And you'll never walk alone, You'll never walk alone.

Walk on, walk on, with hope in your heart,

And you'll never walk alone...

You'll never walk alone.

(6)

Índex

i

ÍNDEX

Índex ... i

Capítol 1. Introducció ... 1

I. El context evolutiu de les mutacions ... 6

II. Mutacions puntuals/SNPs ... 8

III. Mutacions i patologia ... 10

IV. Bases moleculars de l’impacte funcional/ estructural de les mutacions ... 12

L’efecte estructural de les mutacions puntuals ... 13

L’efecte de l’entorn cel·lular sobre l’efecte de les mutacions puntuals ... 15

V. Mutacions patològiques ... 17

Anèmia falciforme ... 17

Agammaglobulinèmia lligada al X ... 23

Insulina ... 29

VI. Mutacions patològiques puntuals: descripció ... 32

VII. Mutacions patològiques puntuals: predicció ... 39

Bibliografia del capítol... 49

Capítol 2. Objectius ... 57

Capítol 3. Caracterització estructural i evolutiva de mutacions puntuals patològiques. ... 61

I. Introducció... 63

II. Materials i mètodes ... 64

Polimorfismes d’un sol aminoàcid associats a malaltia ... 64

Variants neutres ... 65

Les estructures de les proteïnes ... 66

(7)

Anàlisi bioinformàtica de les mutacions puntuals patològiques. Carles Ferrer-Costa

ii

Càlculs d’estructura secundària i accessibilitat ... 66

Alineaments Múltiples de Seqüències ... 67

Mesures de la variabilitat en les posicions els alineaments múltiples ... 67

Mesures relacionades amb les propietats de seqüència i de residu ... 68

Tests Estadístics ... 69

Procediment de Predicció usant matrius de mutació ... 69

III. Article “Characterization of disease-associated single amino acid polymorphisms in terms of sequence and structure properties” . ... 71

IV. Bibliografia del capítol ... 89

Capítol 4. Predicció de mutacions patològiques usant xarxes neurals ... 93

I. Introducció ... 95

II. Materials i mètodes ... 96

El protocol de predicció ... 96

Mutacions associades a malaltia ... 97

Mutacions neutres ... 98

Selecció d’estructures per les proteïnes ... 99

Propietats derivades de la seqüència i de l’estructura ... 99

Propietats derivades de l’estructura ... 100

Propietats de seqüència i de residu ... 102

Paràmetres evolutius ... 103

Informació de la base de dades ... 105

La xarxa neural ... 106

La validació creuada ... 106

Mesures del rendiment ... 107

Índex de fiabilitat ... 108

(8)

Índex

iii

III. Article “Sequence-based prediction of

pathological mutations.”... 109

IV. Bibliografia del capítol... 120

Capítol 5. Pmut: Un servidor d’internet per la predicció de mutacions puntuals ... 123

I.I ntroducció ... 125

II. Materials i mètodes ... 126

Estructuració del servidor ... 126

Predictor Pmut ... 126

La base de dades pmut ... 128

Implementació del programari i el seu ús ... 129

III. Article “PMUT: a web-based tool for the annotation of pathological mutations on proteins.”... 133

IV. Article “PUPASVIEW: A visual tool for selecting suitable SNPs, with putative pathological effect in genes, for genotyping purpose.”... 139

V. Bibliografia ... 146

Capítol 6. Ús d’eines bioinformàtiques per l’anotació de mutacions puntuals en models animals ... 149

I. Introducció ... 151

II. Materials i mètodes ... 152

Descriptors de les mutacions ... 153

Els grups de dades de mutacions ... 153

Les xarxes neurals ... 155

Mesures de rendiment ... 155

III. Article “Use of bioinformatics tools for the annotation of disease-associated mutations in animal models.” ... 157

IV. Bibliografia del capítol ... 202

(9)

Anàlisi bioinformàtica de les mutacions puntuals patològiques. Carles Ferrer-Costa

iv

Capítol 7. Variació en el caràcter patològic de les

mutacions puntuals dependents de l’entorn estructural ... 207

I. Introducció ... 209

II. Materials i mètodes ... 212

Mutacions patològiques neutres i CPDs ... 212

Descriptors de les mutacions ... 214

Accessibilitat al solvent ... 214

Propietats de residu/seqüència ... 214

Entorn espaial del residu ... 214

Distribució de probabilitat d’identitat de seqüència local ... 215

III. ArticleHow can non-human proteins accommodate as wild-type human disease-associated residues.” ... 217

IV. Bibliografia del capítol ... 247

Capítol 8. Resum ... 249

Bibliografia del capítol ... 264

Capítol 9. Conclusions ... 267

Capítol 10. Altres treballs ... 271

Article “Functional and structural conservation of CBS domains from CLC chloride channels”. ... 275

Apèndix ... 293

Dna, gens, proteïnes i mutacions ... 295

Gens ... 295

Proteïnes ... 298

Riferimenti

Documenti correlati

For the following innovative boom, one may assume a lower employment requirement, but also lower prices, higher real income and consumption. If real consumption

La seconda linea di ricerca si è basata sulla nota attività antibatterica e soprattutto antimicotica della chinossalina 1,4-diossido, con la consapevolezza che spesso

Although infection can be sporadic, typing systems help to determine the similarity between strains of the same species isolated from human cases, from broiler chickens

Nonetheless, some efforts in the research and development of novel antibacterial agents have been made and resulted in compounds with potent antimicrobial activity

Infine, considerato il ruolo di Parkin nella modulazione della funzione del proteasoma e nella degradazione di specifiche proteine mitocondriali, è stato valutato il suo

evidences that IL-11 regulates cell proliferation, adhesion and migration in endometrial carcinoma via STAT-3 (160). Our study shows a gradual reduction of XBP1

We treated mice with saline plus KA 20 mg/kg and found that this dose convulsed only 6.25% of the animals (1/16) with a time lag of 58 minutes and seizure intensity of 1.8

El término κόσμος tiene la doble significación central de orden y de mundo /cosmos, que también está relacionada con el adorno corporal (cf. Significa una bella disposición,

FIELD INDUCED SINGLE ION MAGNET COMPLEXES DERIVED FROM KRAMERS IONS, chapter number seven is about purely 4f compounds which crystallize in different way depending on the

When laser pulse energy is above 0.4 ␮J, the z- length of the microchannels cross-section increases with the depth at which the microchannel is buried with respect to the first sur-

(1986): Crustal structure under the western end of the Betic Cordillera (Spain).. (1987): Estudi geològic i metal.logenètic del Paleozoic del Sud de les Serralades

• Els tractaments aplicats a les plantes estudiades de tractament d’aigua de beguda tenen una eficiència d’eliminació de més de 5 logaritmes en aigua de riu amb una

Rosina Gironés Llop, directora de la tesi doctoral elaborada per Néstor Albiñana Giménez, amb el títol “Anàlisi de poliomavirus i adenovirus humans com a indicadors de

La distinció entre les dues malalties es deu a diferències clíniques i bioquímiques, ja que mentre la gangliosidosi GM1 té com a principal tret un retard psicomotor més o menys

Ha llevado a cabo como trabajo de tesis un análisis modélico sobre Las actividades de aprendizaje en los manuales de español para extranjeros (Barcelona, 1996) que nos ha servido

2, que constituye el marco teórico, resumiremos, en primer lugar (§2.1), algunos de los estudios precedentes sobre el tema de los materiales didácticos y la explotación de los

Desde una perspectiva cronológica resumimos a continuación las principales teorías de los autores, corrientes lingüísticas y escuelas que rompiendo con los criterios precedentes de

La unidad didáctica en el Libro del Alumno, tal como hemos comprobado en el análisis, ha sido planificada con detalle para alcanzar los objetivos de nivel prefijados, tanto

Las actividades son las siguientes: 1 lectura del texto sobre carácter y gustos de Valentín y observación de los dibujos; 2 comprensión auditiva de las conversaciones de los

En otros manuales, en cambio, el resultado es desigual: en Amigo sincero, en la Unidad XVII todos los textos reúnen las características de formato apropiadas, mientras que en

En relación con los manuales que presentan una concepción menos interactiva del aprendizaje, la tipología textual que predomina es la expositiva y la narrativa, ya que los textos

Lo que se muestra claramente a partir de los resultados del análisis es que no sirve, como se puede comprobar teniendo en cuenta las teorías sobre didáctica y aprendizaje de lengua,

(1984), Foreign and Second Language Learning: Language Acquisition Research and Its Implication for the Classroom, Cambridge, Cambridge University Press.. (1996), La