• Non ci sono risultati.

Análisis de la oferta y la demanda en el turismo de las prácticas de actividades físicas de aventura en la naturaleza : Estudio de caso del Alt Empordà

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Análisis de la oferta y la demanda en el turismo de las prácticas de actividades físicas de aventura en la naturaleza : Estudio de caso del Alt Empordà"

Copied!
653
0
0

Testo completo

(1)  Análisis de la oferta y la demanda en el turismo de las prácticas de actividades físicas de aventura en la naturaleza Estudio de caso del Alt Empordà Vicenç Cánovas Pereda. ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.. ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.. WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author..

(2) . ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL TURISMO DE LAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA EN LA NATURALEZA . Estudio de caso del Alt Empordà. Vicenç Cánovas Pereda.

(3) UNIVERSITAT DE BARCELONA. Facultat d’Educació . Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya . Centre de Barcelona. Programa de doctorat EEES. Activitat Física, Educació Física i Esport. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EN EL TURISMO DE LAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA EN LA NATURALEZA . Estudio de caso del Alt Empordà. Tesis doctoral presentada por: Vicenç Cánovas Pereda. Dirigida y tutorizada por: Dr. Javier Olivera Betrán. Para optar al título de: Doctor por la Universitat de Barcelona. Barcelona, 2017.

(4) .

(5) Agradecimientos. A vosotros mis padres, que me trajisteis al mundo un 30 de Enero de 1978 en el Alt Empordà, el territorio más bonito que conozco y con el que me siento totalmente identificado y conectado. A ti mami, por educarme y entregarme con amor unos valores de los que hoy puedo presumir, así como por abrirme y alumbrarme en el camino de la vida que aunque es bello no siempre es fácil y a eso me has enseñado. Siempre serás el faro que me ilumine el camino, y el puerto al que pueda llegar a descansar en paz y con amor. A ti papi, por alegrarme y mostrarme el camino de la Educación Física y del deporte, y educarme desde el ejemplo, la profesionalidad, la convicción y valentía para ser mejor persona. Como dijo Miguel Hernández… “una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde”.. A ti Sofía por ser el ejemplo del esfuerzo, de la lucha por el progreso, del inconformismo y de querer un mundo mejor con todas tus fuerzas, por entender que la bondad y la injusticia no pueden ir entrelazadas, y por quererme como el “nenet” que soy y siempre seré para ti, te quiero mucho!. A ti Alexia, por enseñarme que aquello que no se ve tiene también sentido, por tu espiritualidad y por tu creatividad para crear un mundo diferente del que también me partícipe, así como compañero de batalla y de viaje. Gracias por ser como eres… por ser quién eres.. A tu Elena per ajudar-me a entendre què és la fe i l’amor, i tota la força que se li presuposa i de què es composa. Gràcies per ser-hi, però sobretot per fer-hi. Ets el meu àngel de la guarda! I com tu ja saps el BOMBONET més gran del MÓN!. A vosotros Paco y Carmen por ayudarme durante el camino a veces muy largo, mil gracias de verdad!. A tu Javier, per compartir un bonic i llarg viatge no tan sols acadèmic sino també humà! Mil gràcies per ser un referent i un estímul constant en l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Mil gràcies per les hores que hem compartit xerrant de qualssevol temàtica, doncs al final l’objectiu era fer-nos més humanistes i una miqueta més savis… Mil gràcies de tot cor Javier! . Un gran salut i abraçada de tot cor Albert Olivera, ha estat una sort i una alegria coincidir amb el gran professional que ets però sobretot la grandíssima persona! . A tu Anna, per ser la meva professora d’estadística fa molts anys, i ara de nou ha estat molt bonic trobar-nos de nou en el camí. Una fortíssima abraçada!. Eternament agraït Sixte per la teva inestimable ajuda, i pel teu criteri i rigor acadèmic per seguir millorant. Seria imposible que l’àmbit del coneixement i en concret de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport evolucionés sense persones com tu, amb el teu empeny i generositat! . Moltes gràcies Jaume per ajudar-me a completar idees i reflexions que han estat imprescindibles per copçar-les en aquest viatge i aventura, t’estic molt agraït. Moltes gràcies Isabel per ajudar-me a entendre una mica més aquest fantàstic fenòmen que és el turisme..

(6) . A diferents professors de l’INEFC que sereu difícils d’oblidar per mi, Joan Palmi, Paco Lagardera, Alex Gordillo, Joan Fuster, Kike Lacasa, Gonzalo Gil, Vicente Javaloyes i tants d’altres companys de professió. Un salut especial a Eduard Inglés, Oleguer Camerino i Toni Planas per brindar-me un cop de mà en els moments finals, tan apreciable com important. Com a professors em vau iniciar en la curiositat i el coneixement d’aquest, el nostre apassionant món de les Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Gràcies de tot cor!. A la Neus Roca de INEFC Lleida i a la Maribel de l’INEFC Barcelona, per haver-me ajudat en totes les gestions amb alegría i humanisme que no sempre és fácil, ni molt menys en la vostra feina. Molt agraït de tot cor, el meu reconeixement cap a vosaltres i una fortíssima abraçada!. A tu estimat Toni Bustos, que m’has mostrat el millor de la grandesa humana. Amb tu he entés que la grandesa no resideix en l’status o el currículum, sinó en la condició humana que de forma especial has brindat amb la teva alegria cada matí al INEFC, fins i tot els dies que hi havia boira o núvols a Lleida.. Als meus inefos favorits, Edu, Ferran, Pat, Dámaso i Albert moltes gràcies per ajudar-me i compartir plegats el camí estimant i gaudint de la vida a cada moment! Victor tot i no ser inefo formes part també de la familia!. A tot el grup d’INEFC Lleida 2005-09, una promoció heterogenea i rica en aprenentatges, farres i rumors. Una abraçada de tot cor a tots companys de promoció, de professió, de viatge i de camí!. A ti Victor por haber compartido tantos momentos… eres un buen amigo y quien me introdujiste en el kitesurfing del cual hemos disfrutado tanto de increíbles momentos en la playa de Sant Pere Pescador.. Al Josep una gran persona, li dedico amb gran estima. Mil gràcies company de fatigues infatigables per donar-me una visió de tranquil·litat, i ajudarme a entendre millor perquè estem en aquest món tan complexe ! Una gran abraçada de tot cor !!. A l’Enric Sebastiani per poder compartir moments de reflexió sobre el nostre col·lectiu i la seva encomiable dedicació per l’Educació Física, essent tot un referent, i per la seva amabilitat i generositat també per escoltar-me.. A tu Mateu, per ajudar-me a entendre que en el silenci i incomprenssió d’aquest camí, hi ha persones com tu que han desenvolupat recerca i coneixement tot i que potser no han pogut ser correspostes com cal, entenent doncs que la vida és tan injusta com de vegades complexa! Infinites gràcies company ets un far de llum per mi!. A vosotros, Maria José y Julián por ayudarme en este final de etapa con mucho cariño, atención y sobretodo buenos alimentos! No me olvido de la pequeña y gran Carolina! Muchísimas gracias a todos de verdad!!.

(7) A vosaltres Montse i Lidia per acollir-me a Can Trull, on hem compartit bonics moments i necessaris i estimulants per poder seguir viatjant en aquesta aventura extraordinària, i en la vida. Us estimo! I agraït de la gent del poble de Cistella al cor de l’Empordà per ajudar-me, viure i compartir tants bons moments! Dri no m’oblido de tu!. A tu Marcel per ser un savi, un referent i un estímul en el camí de saber però sobretot de ser!. A la Blanca, a la Cuchi i a la Marta per cuidar-me tant durant la meva estada al Pous i Pagés de Figueres.. Va també per tu Anna, per confiar en la meva persona com a professional, i per haver-me donat la bonica oportunitat de col·laborar amb el Servei d’Esports de la Universitat de Girona al llarg d’aquests anys en un projecte tan íntim com important per mi, Cosneix-te!. Al pare Damià i al Jordi amb gran estima, que formen part d’aquell cercle i familia gran que he anat coneixent i estimant per tot Catalunya. Sous grans! No canvieu bonics!. Al Roger i a la Silvia per enrecordar-se de mi, quan jo no donava gaire senyals de vida!. Joan des d’Austràlia vam unir destins i tot i el temps i l’espai que de vegades ens ha separat sempre ens ha unit una gran amistat! Una gran abraçada ninu!. Achi, you are the one! your deep values and faith increase your real human being indeed! Very proud to found toghether street volleyball in Kangaroo point in Brisbane, Australia, overseas on 2003. Also proud to standing still in touch toghether to recognise a real admiration to each other! With deep soul and great spirit forever! Love you hermano!!. A la promoció de 1992 del col·legi Josep Pallach de Figueres. Ens veiem poc, però us porto sempre al cor!. Al parc de bombers de Llançà i als seus bombers en general. Un especial record i abraçada per en Sergi, en Paco i David entre d’altres. Joan i Quim us estimo germans!. Al final d’aquest camí, però esperant començar d’altres és bonic conèixer gent com tu Álvaro. Em permeten entendre la potencia que te la puresa d’alló que pensem, sentim i transmetem des de la persona, cos i cor! Una abraçadíssima bonic!. Molt i molt agraït a les empreses d’AFAN de l’Alt Empordà, per la vostra disposició i per la vostra acollida i somriure en tots moments, fins i tot quan més turistes heu tingut.. Una abraçada i també especial dedicació a aquells pioners de l’Educació Física a Catalunya, entre els quals destaco al meu pare, a Jaume Casamort, a Carles Torrent, a Lluís Torrent, a Eduardo Romero, a Carles Ferrer i a Mateu Margall, que han fet molt i bé per l’Educació Física, enhorabona companys de professió, de lluita i de vida!. Molt agraït a tots els protagonistes entrevistats de l’Alt Empordà. Moltes gràcies per el vostre temps i la vostra disposició en tot moment.. A tota la gent del món, que és empresonada per les seves idees, per la lluita, per la democracia que està en hores baixes. A tots ells per enfrontar-se a la hegemonia del poder establerta, i que lluita per un altre món més just i humanista..

(8) Segurament m’oblidi de molta gent que m’ha ajudat i s’ha enrecordat de mi al llarg d’aquest bonic però laboriós camí, una forta abraçada de tot cor per tots vosaltres! Finalment a la vida… per donar-me aquesta oportunitat de sentir-me vital en un viatge tan especial.

(9) ÍNDICE. I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 26 1. Presentación de la temática de estudio ................................................................................... 26 2. Motivación y justificación de la investigación .......................................................................... 26 3. Objeto de estudio ..................................................................................................................... 30 4. Estado de la cuestión ............................................................................................................... 30 5. Objetivos de la investigación .................................................................................................... 30 6. Estructura y estrategia de la investigación ............................................................................... 35 7. Aportaciones más relevantes de esta tesis .............................................................................. 37. II. MARCO TEORICO ...................................................................................... 40 1. La comarca del ALT EMPORDÀ ................................................................................................. 40 1.1. Breve historia de la comarca ............................................................................................. 42 1.2. El territorio y entorno del Alt Empordà ............................................................................. 45 1.2.1. Cohesión territorial y social ...................................................................................... 47 1.2.2. Características geofísicas .......................................................................................... 48 1.2.3. Condiciones climatológicas ....................................................................................... 49 1.3. Datos sociodemográficos .................................................................................................. 50 1.3.1. Demografía ............................................................................................................... 50 1.3.2. Densidad poblacional ................................................................................................ 51 1.4. Datos socioeconómicos ..................................................................................................... 51 1.4.1. Mercado laboral ........................................................................................................ 52 1.5. Evolución del turismo del Alt Empordà ............................................................................. 54 2. DEL POSTMODERNISMO AL TRANSMODERNISMO .................................................................. 56 2.1. Breve aproximación sociológica al postmodernismo ....................................................... 57 2.2. Concepción postmoderna del tiempo, espacio, recreación y ocio .................................... 59 2.2.1. El Tiempo y espacio postmodernista ....................................................................... 59 2.2.1.1. Tiempo libre, ocio y recreación ............................................................................ 61 2.3. El turismo una visión del ocio postmodernista ................................................................. 68 2.4. La importancia en la construcción social y cultural del cuerpo en el postmodernismo .... 70 2.5. La Identidad: Del individuo postmodernista hacia el individuo actual .............................. 73 2.6. El tardomodernismo .......................................................................................................... 76 3. LAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS DE AVENTURA EN LA NATURALEZA ........................ 78 1.

(10) 3.1. Visión histórica y conceptualización de las Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza ................................................................................................................................ 79 3.1.1. Visión histórica ......................................................................................................... 79 3.1.2. Conceptualización de las Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza ............ 81 3.2. Conceptos internacionales en referencia a las AFAN ........................................................ 87 3.2.1. Les activités physiques de pleine nature .................................................................. 90 3.2.2. Outdoor adventure activities .................................................................................... 93 3.3. Clasificación taxonómica de las prácticas de AFAN ........................................................... 95 3.4. Las prácticas de AFAN en el siglo XXI ............................................................................... 103 3.4.1. Evolución de las prácticas AFAN en el siglo XXI ...................................................... 103 3.4.1 Lifestyle, alternative y extrem sports ...................................................................... 108 3.4.1.1. Lifestyle sports ................................................................................................... 108 3.4.1.2. Alternative y lifestyle sports ............................................................................... 110 3.4.1.3. Clasificación de los lifestyle sports ..................................................................... 112 3.4.1.4. Clasificación de los autores Rienhart (2000), Keeling (2003) y Anderson(1996): ......................................................................................................................................... 113 3.4.1.5. Los deportes extremos o extrem sports .............................................................. 115 3.5. Las prácticas de AFAN en la actualidad ........................................................................... 117 3.5.1. Nueva taxonomía de las Actividades Físicas de Aventura en la Naturaleza ........... 117 3.5.2. Clasificación de las prácticas AFAN actual .............................................................. 120 3.5.2.1. Clasificación Taxonómica de las prácticas AFAN ................................................ 121 3.5.2.2. Clasificación según la identificación y clasificación de las prácticas de AFAN .... 121 3.5.2.3. Clasificación según los medios de desarrollo de las prácticas de AFAN ............. 121 3.5.2.4. Clasificación según el entorno personal de las prácticas de AFAN .................... 121 3.4. El futuro de las prácticas de AFAN ................................................................................... 126 3.4.1. Tendencia al incremento de las prácticas de AFAN ................................................ 127 4. EL TURISMO: FENÓMENO, COMPLEJIDAD Y REALIDAD TERRITORIAL ................................... 129 4.1. Contexto histórico del turismo: Desde el turismo prefordista hacia el turismo neofordista ................................................................................................................................................ 131 4.1.1. El turismo prefordista ............................................................................................. 131 4.1.2. El turismo fordista ................................................................................................... 135 4.1.3. El turismo postfordista ............................................................................................ 139 4.1.4. El turismo como sistema de experiencias y de servicios ......................................... 142 4.2.1. El turismo como realidad y sistema. Enfoque sistémico del turismo ..................... 144 2.

(11) 4.5. La oferta turística: destinación turística y planificación de las destinaciones ................ 153 4.5.1. La oferta turística .................................................................................................... 153 4.5.2. La destinación turística .......................................................................................... 153 4.5.3. Zona turística .......................................................................................................... 158 4.6. Planificación turística de las destinaciones ..................................................................... 159 4.6.1. La demanda turística ............................................................................................... 163 4.6.2. La atracción turistica ............................................................................................... 164 4.6.3. Motivaciones turísticas del viaje ............................................................................. 166 4.6.4. El perfil de turista .................................................................................................... 169 4.7. Turismo: Territorio, sostenibilidad, medio ambiente y paisaje ....................................... 171 4.7.1. El territorio como enclave turístico ........................................................................ 171 4.7.2. El Territorio: desarrollo sostenible y paisaje ........................................................... 173 4.7.3. Territorio y paisaje como valor y recurso ............................................................... 175 4.8. El territorio como sistema de innovación y desarrollo .................................................... 178 4.8.1. Análisis conceptual del territorio. ........................................................................... 181 - Innovación ..................................................................................................................... 182 - Sistema .......................................................................................................................... 182 - Regional Innovation System ........................................................................................... 183 4.9. Elementos de construcción y desarrollo del territorio .................................................... 184 4.9.1. Gobernanza ............................................................................................................. 185 4.9.2. Redes o networks .................................................................................................... 188 4.9.3. Stakeholders ........................................................................................................... 195 4.10. Turismo: un enfoque para el s.XXI ................................................................................. 197 5. DEL TURISMO DEPORTIVO AL TURISMO ACTIVO ................................................................. 204 5.1. Revisión de literatura sobre turismo deportivo .............................................................. 208 5.2. Estado de la cuestión sobre la complejidad y relación entre turismo y deporte ........... 212 5.2.1. Interrelación entre el turismo y el deporte ............................................................. 212 5.2.2. El turismo deportivo como fenómeno complejo .................................................... 222 5.3. Política y gestión del turismo deportivo .......................................................................... 227 5.3.1. Política y turismo deportivo a nivel internacional, nacional y regional ................. 227 5.3.2. Políticas turístico-deportivas a nivel mundial ......................................................... 228 5.3.3. Gestión y planificación del turismo deportivo ........................................................ 230 5.4. El turismo activo .............................................................................................................. 234 5.4.1. El turismo activo a nivel internacional .................................................................... 236 3.

(12) 5.4.2. Turismo activo y turismo de aventura .................................................................... 241 5.4.3. Turismo activo y ecoturismo ................................................................................... 243 5.4.4. Futuro del turismo activo en España ...................................................................... 245 5.4.6. La planificación del turismo activo .......................................................................... 250. III. METODOLOGÍA ....................................................................................... 254 6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................. 258 6.1. Metodología utilizada ...................................................................................................... 258 6.1.1. Diseño y metodología del estudio .......................................................................... 263 6.2. Demanda turística de las prácticas de AFAN ................................................................... 263 6.2.1. Muestra ................................................................................................................... 265 6.2.1.1. Muestreo ............................................................................................................ 266 6.2.1.2. Muestra complementaria ................................................................................... 275 6.2.2. Instrumentos para el análisis de la demanda ......................................................... 276 6.2.2.1. Cuestionario ....................................................................................................... 277 6.2.2.2. Entrevista semiestructurada .............................................................................. 284 6.2.2.3. Encuesta adaptada SERVPERF ............................................................................ 288 6.2.3. Protocolo y procedimientos de aplicación de los instrumentos ............................ 291 6.2.3.1. Cuestionarios ..................................................................................................... 291 6.2.3.2. Entrevistas semiestructuradas ........................................................................... 291 6.2.3.3. Encuesta SERVPERF adaptada ............................................................................ 292 6.2.4. Análisis de los datos de la demanda ....................................................................... 293 6.2.4.1. Análisis de datos del cuestionario ...................................................................... 293 6.2.4.2. Análisis de datos de la entrevista semiestructurada .......................................... 294 6.2.4.3. Análisis de datos de la encuesta SERVPERF adaptada ........................................ 294 6.3. Diseño de la oferta del turismo y del turismo de prácticas de AFAN .............................. 295 6.3.1. Muestra ................................................................................................................... 297 6.3.2. Instrumentos de la oferta ....................................................................................... 300 6.3.2.1. Entrevista estructurada ..................................................................................... 300 6.3.2.2. Entrevista semiestructurada ............................................................................. 301 6.3.2.3. Entrevista en profundidad ................................................................................. 303 6.3.3. Protocolo y procedimientos .................................................................................... 303 6.3.3.1. Entrevista estructurada ..................................................................................... 303 6.3.3.2. Entrevista semiestructurada .............................................................................. 304 6.3.4. Análisis de la oferta del turismo y del turismo de prácticas de AFAN .................... 305 4.

(13) 6.3.4.1. Entrevista estructurada ...................................................................................... 305 6.3.4.2. Entrevista en profundidad .................................................................................. 306 6.3.4.3. Entrevista semiestructurada .............................................................................. 307. IV. RESULTADOS ........................................................................................... 310 7. Resultados .............................................................................................................................. 310 7.1. Resultados de la demanda .............................................................................................. 310 7.1.2. cuestionario ............................................................................................................ 310 7.1.2.1. Datos relativos a las variables independientes o sociodemográficas ................ 311 7.1.2.2. Datos relativos a las variables dependientes ..................................................... 316 7.1.2.3. Pruebas de asociación de variables independientes .......................................... 349 7.1.2.5. Resultados en la realización de pruebas no paramétricas ................................. 356 7.1.2.5.1. Resultados para la comparación de dos 2 promedios para 2 muestras de variables independientes ................................................................................................ 356 7.1.2.6. Resultados de las preguntas abiertas del cuestionario ...................................... 364 7.1.2.7. Resultados de la Encuesta SERVPERF ................................................................. 373 7.1.2.8. Resultados Entrevistas semiestructuradas ......................................................... 376 7.2. Resultados de la oferta .................................................................................................... 378 7.2.1. Resultados de la entrevista en profundidad ........................................................... 379 7.2.1.1. Entrevista a Olga Sabater ................................................................................... 379 7.2.1.2. Entrevista a Eva Teixidor Frou ............................................................................ 381 7.2.3. Resultados de las entrevistas semiestructuradas ................................................... 394. V. DISCUSIÓN .............................................................................................. 426 8. Discusión ................................................................................................................................ 426 8.1. Las características del turismo del Alt Empordà .............................................................. 426 8.2. La demanda turística de prácticas de AFAN .................................................................... 434 8.3. Las prácticas de AFAN desde la realidad territorial de la oferta ………………………………….441 8.4. Establecer las bases para un futuro nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN sostenible e integral en el Alt Empordà…………………………………………………………………………….464. VI. ESTUDIO DE CASO .................................................................................. 472 9. BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO MODELO TURÍSTICO DE PRÁCTICAS DE AFAN INTEGRAL Y SOSTENIBLE. ........................................................................................................... 472 9.1. Descripción del sistema turístico y sistema de prácticas de AFAN en el Alt Empordà .... 473 9.1.1. Sistema Turístico del Alt Empordà .......................................................................... 473 5.

(14) 9.1.2. Sistema de prácticas de AFAN del Alt Empordà ...................................................... 478 9.1.2.1. Las prácticas de AFAN desarrolladas desde la Administración pública del Alt Empordà. ......................................................................................................................... 479 9.1.2.2. Las prácticas de AFAN a nivel empresarial en la comarca del Alt Empordà ...... 481 9.1.2.3. Las prácticas AFAN libres que se desarrollan en el Alt Empordà ....................... 481 9.2. Bases para la construcción de un nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN integral y sostenible. .............................................................................................................................. 482 9.2.1. Fundamentación de las ideas clave para la creación de un nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN integral y sostenible ....................................................................... 483 9.2.2. Elementos fundamentales para la consecución de la planificación turística de prácticas de AFAN integral y sostenible ............................................................................ 485 9.2.2.1. Fundamentación a través del marco téorico ...................................................... 485 9.2.2.2. Fundamentación desde el marco práctico y la discusión ................................... 498 9.3. Conceptualización, desarrollo y representación de las bases para un nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN integral y sostenible para el Alt Empordà ............................. 504 9.3.1. Conceptualización y desarrollo ............................................................................... 504 9.3.2. Representación y explicación de las bases para un nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN integral y sostenible. ........................................................................... 509 - Realidad supraterritorial ............................................................................................... 515 - Realidad territorial ........................................................................................................ 515 9.4. Planificación de las bases para la creación de un nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN integral y sostenible ..................................................................................................... 517 9.4.1. Etapas de la planificación estratégica participativa de desarrollo territorial turísticode AFAN integral y sostenible. .......................................................................................... 519 9.4.2. Resumen de las etapas: ......................................................................................... 523. VII. CONCLUSIONES ...................................................................................... 525 10. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA ................................................................. 525 10. 1. Características del turismo del Alt Empordà ................................................................ 525 10.2. La demanda turística de prácticas de AFAN .................................................................. 527 10.3. Realidad territorial desde la oferta de prácticas de AFAN ............................................ 529 10.4. Estblecimiento de las bases de un nuevo modelo de turismo de prácticas de AFAN integral y sostenible. .............................................................................................................. 537 10.5. Fortalezas, limitaciones y prospectiva ........................................................................... 540. VIII. 6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................... 543.

(15) IX. ANEXOS .................................................................................................. 574 ANEXO I. ENCUESTA DE LA DEMANDA TURÍSTICA DE PRÁCTICAS DE AFAN .............................. 574 ANEXO II. CARTA DE PRESENTACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO .................................. 576 ANEXO III. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A LOS ACTORES COMARCALES .......................... 578 ANEXO IV. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA COMPLEMENTARIA DE LA DEMANDA TURÍSTICA ................................................................................................................................................... 581 ANEXO V. ENCUESTA SERVPERF ADAPTADA PARA EMPRESAS DE AFAN .................................. 587 ANEXO VI. ENTREVISTA ESTRUCTURADA DE LA OFERTA DE EMPRESAS DE AFAN .................... 588 ANEXO VII. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS…………………………….…….596. 7.

(16) . 8.

(17) ÍNDICE DE TABLAS . Tabla 1. Lifestyle sports policy. …………………………………………………………………………………………….... 112. Tabla 2. Lifestyle sports policy………………………………………………………………..………………………………..113. Tabla3. Explicación de las fases de la demanda. …….…………………………………………….…….…………. 264. Tabla 4. Jueces expertos sobre el instrumento cuestionario. ..……………………………….…….………....280. Tabla 5. Jueces expertos sobre el instrumento entrevista semiestructurada demanda. …….……..287 . Tabla 6. Las fases de la oferta de prácticas de AFAN. ….. ……………………………………..……………………296. Tabla 7. Los actores comarcales del turismo de prácticas de AFAN. …………………………………..……..299. Tabla 8. Jueces expertos e instrumento entrevista semiestructurada oferta. …..……………………… 301. Tabla 9. Sexo. …………………………..……………………………………………………………………………………………….311. Tabla 10. Edad. …………………………..…………………………………………………………………………………………….311. Tabla 11. Hijos. …………………………..…………………………………………………………………………………………….312. Tabla 12. Profesión. ..……………………………………………………………………………………………………………….313. Tabla 13. Estudios. …………………………………………………………………………………………………………………..314. Tabla 14. Nacionalidad. ……………………………………………………………………........................................ 315. Tabla 15. Motiv.relax. …………………………..………………………………………………………………………………...316. Tabla 16. Motiv.entorno. …………………………..………………………………………………………………………….…316. Tabla 17. Motiv.amigos. …………………………..……………………………………………………………………………..317. Tabla 18. Motiv. Conoce gente. …………………………..…………………………………………………………….…….317. Tabla 19. Motiv.sol y playa. ……………………………………………………………………………………………………. 318. Tabla 20. Motiv.cultura …………………………. ……………………………………………………………………………..318. Tabla 21. Motiv.gastronomia. ………………………….…………………………………………………………….…….. 319. Tabla 22. Motiv.vacaciones. ………………………….……………………………………………………….……….……..319. Tabla 23. Motiv.turismo deportivo. ……………………………..………………………………………………………..320. Tabla 24. Motiv.Salud. …………………………..……………………………………………………………………………….320. 9.

(18) Tabla 25. Motiv.otros. …………………………..……………………………………………………….………………………321. Tabla 26. Motiv.conoces AFAN ………………………….……………………………………………….…………….……322. Tabla 27. Practicas AFAN. ………………………….………………………………………………………………...…………322. Tabla 28. Regularidad de práctica de AFAN. …………………………..…………………………………..…………..323. Tabla 29. Porqué practica AFAN. …………………………..……………………………………………………………......324. Tabla 30. Experiencia precio. ……………………………..…………………………………………………………….………325. Tabla 31. Experiencia naturaleza. …………………………………………..……………………………………….……….325. Tabla 32. Experiencia precio. …………………………..……………………….……………………………..……………..326. Tabla 33. Experiencia diversión prácticas AFAN. …………………..……….………………………………………...327. Tabla 34. Experiencia general. ………………………………………………………………………………………………….327. Tabla 35. Experiencias prácticas AFAN. …………………………………………………………………………………….328. Tabla 36. Objetivo viaje. …………………………………………………………………………………………………………..329. Tabla 37. Belleza lugar practicar AFAN. …………………….………………………………………………………….... 329. Tabla 38.Variedad paisajística lugar. …………………………………………………………………………………..…..330. Tabla 39. Paz lugar práctica AFAN. ……………………….…………………………………………………………….……330. Tabla 40.Seguridad práctica AFAN lugar. ……………………….…………………………………………….………….331. Tabla 41. Información para practicar AFAN. ………………………..……………………………….…………………332. Tabla 42. Difusión para practicar AFAN . ……………………….…….………………………………………………….332. Tabla 43. Variedad empresas AFAN. …………………………………………………………………………………………333. Tabla 44. Competencia empresas AFAN. ……………………………………………………………………….…………333. Tabla 45. Valoración precio. ……………………….…………………………………………………………….……………. 334. Tabla 46.Valoración general lugar de prácticas de AFAN. ……………………….………………….……………334. Tabla 47.Nº de prácticas de AFAN. ……………………….…………………………………………….……………………335. Tabla 48.Intención practica individual AFAN. ……………………………………………………………..……………336. Tabla 49.Intención practicar acompañado AFAN. ……………………….………….………………………………..336. 10.

(19) Tabla 50.Intención practicar con empresa de AFAN del país del turista. ……..……………………….... 337. Tabla 51. Intención practicar con empresa de AFAN del país.…………………………..………………………337. Tabla 52. Razones oferta AFAN. ………………………………………………………………………………………………..338. Tabla 53.Razones belleza …………………………….…………………………………………………………………………..338. Tabla 54. Razones recomendación. …………………………..……………………………………………………………..339. Tabla 55. Razones competencia empresas de AFAN. …………………………..…………..…………………….. 339. Tabla 56. Razones precio. …………………………..……………………………………………………………..…………….340 Tabla 57. Total de razones. ………………………………………………………………………………………….…………..340. Tabla 58 .Apreciación oferta de AFAN. ……………………………………………………………………..…..…………341. Tabla 59 .Apreciación oferta de AFAN. …………………………..…………………………………..……………………341. Tabla 60. Valoración amabilidad técnicos de empresas de AFAN. …………………………..……………….342. Tabla 61 .Valoración atención técnicos de empresas de AFAN. ……………………..………………………..342. Tabla 62.Valoración trato técnicos de empresas de AFAN. ………………………..………………..…………..343. Tabla 63.Valoración formación técnicos empresas AFAN. ……………………..…………………………………343. Tabla 64.Valoración seguridad material usado empresas AFAN. …………..…………………………………344. Tabla 65. Valoración seguridad prácticas de AFAN. ………………………………………………………………….344. Tabla 66.Valoración calidad prácticas empresas de AFAN. ………….…………….…………………………….345. Tabla 67.Valoración diversidad de prácticas empresas de AFAN. ………………………..…………………..345. Tabla 68.Valoración diversión empresa de AFAN. …………………………………………………………………….346. Tabla 69. Valoración oferta-precio empresas de AFAN. …………………..……………………………………….346. Tabla 70. Valoración total empresas de AFAN. ………………….………………………………………………..…..347. Tabla 71.Recomendación empresas de AFAN. ………………………..……………………………………..………..348. Tabla 72.Volverá empresas de AFAN. …………………………………………………..………………………………….348. Tabla 73. Variables sociodemográficas asociadas con motivaciones. ………………………………..………351. Tabla 74. Variables sociodemográficas asociadas con variable practica AFAN? ……………………….351. Tabla 75. Variables sociodemográficas asociadas con importancia objetivo viaje. …………………...352 11.

(20) Tabla 76. Variables sociodemográficas asociadas con el nº de prácticas AFAN. …………………. ……352. Tabla 77. Variables sociodemográficas asociadas con variables AFAN, cómo practica AFAN?.......................……………………………………………………………………………………………………………….. 352. Tabla 78. Variables sociodemográficas asociadas con variables AFAN, volverá a empresa de AFAN? …………………………………………………………………..…………………………………………….……………………….….....353. Tabla 79. Variables sociodemográficas asociadas con variables AFAN, recomienda la empresa de AFAN ¿………………….……………………………………………..………………….……………………………………………….353. Tabla 80. Prueba no paramétrica variables sociodemográficas comparada con lugar de práctica …………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…357. Tabla 81. Prueba no paramétrica variables sociodemográficas comparada con valoración empresa AFAN……………………………………………………..………………….……………………………………………………..……...358. Tabla 82. Prueba no paramétrica variables sociodemográficas con experiencia…………………….….360. Tabla 83. Prueba no paramétrica variable sociodemográfica comparada con lugar de práctica …… …………………….……………………………………………..…………………………….………………………………….……….…361. Tabla 84. Prueba no paramétrica variables sociodemográficas comparada con apreciación general ………..……………………………………………..…………………………………………….……………………………………….…362. Tabla 85. Dimensiones, variables y categorías de respuestas de las preguntas abiertas del cuestionario……………………………………………………………………………………………………………………………..364. Tabla 86. Categorias de las prácticas de AFAN………………………………………………………………………….368. Tabla 87. Categorias de la motivación de las prácticas de AFAN……………………………………………….369. Tabla 88. Total de prácticas de AFAN demandadas en el Alt Empordà…………………………………….371. Tabla 89. Tabla adaptada del modelo SERPVPERF para empresas AFAN ……........……………………..374. Tabla 90. Dimensiones, variables y categorías de respuestas de las entrevistas semiestructuradas..………………………………………………………………………………………………………………….376. Tabla 91. Empresas de AFAN de la zona litoral …..………….………….………………………………………….…386. Tabla 92. Empresas de AFAN de la zona rural …………………………………………………………….….………..391. Tabla 93. Síntesis de las entrevistas semiestructuradas……………………………………………………………394. Tabla 94. Actores de un potencial nuevo sistema turístico de AFAN del Alt Empordà ……………..507. Tabla 95. Las etapas de la planificación estratégica participativa. ……..……………………………………..523. 12.

(21) ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Mapa de municipios de Cataluña. Fuente. Plan estratègic en l’àmbit del desenvolupament económic i local i l’ocupació a l’Alt Empordà….…………………………..……………..... 47. Figura 2. Mapa de densidad demográfica según municipios. Fuente. Plan estratègic en l’àmbit del desenvolupament económic i local i l’ocupació a l’Alt Empordà. ……………………………………………....51. Figura 3. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades de aventura en la naturaleza.Marco conceptual y anàlisis de los criterios escogidos. ……………….. ………………………….99. Figura 4. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades de aventura en la naturaleza.Marco conceptual y anàlisis de los criterios escogidos. ……………….. ………………………100. Figura 5. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades de aventura en la naturaleza.Marco conceptual y anàlisis de los criterios escogidos. ……………….. ……………………….101. Figura 6. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades de aventura en la naturaleza.Marco conceptual y anàlisis de los criterios escogidos. ……………….. ……………………….101. Figura 7. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades de aventura en la naturaleza.Marco conceptual y anàlisis de los criterios escogidos. ……………….. ………………………102. Figura 8. Propuesta de una clasificación taxonómica de las actividades de aventura en la naturaleza.Marco conceptual y anàlisis de los criterios escogidos. ……………….. ………………………102. Figura 9. Lifestyle sports policy. ……………………………………………………………………………………………..…113. Figura 10. Clasificación taxonómica actual de las prácticas AFAN. ………………………………………..…..123. Figura 11. Clasificación según identificación de las prácticas de AFAN. …………………………………….124. Figura 12. Clasificación según los medios naturales de desarrollo de las prácticas de AFAN……..125. Figura 13. Clasificación según las sensaciones de las prácticas AFAN. ……………………………………….125. Figura 14. Funcionamiento de los subsistemas. …………………..…………………………………………………..150. Figura 15. Nuevas tendencias en el desarrollo de destinos turísticos: marcos conceptuales y operativos para su planificación y gestión. ……………………………………………………..……………………….157. Figura 16. El modelo de destinación turística, The tourism Area Life Cycle model …………………..166. Figura 17 .Sport Tourism policy network ………………………………………………….….……………………………217. Figura18. Visión de la Active-Tourism Organization sobre las actividades turísticas…………………..239. Figura 19. Esquema guía del trabajo de campo de la demanda. ………………..………………………………264. Figura 20. Empresas de actividades físicas de aventura en el medio natural…………..…………………269 13.

(22) Figura 21 . Esquema-guía del trabajo de campo de la oferta …………….. …………………….……………..295. Figura 22. Categorías de las prácticas de AFAN. ……………………..……………………………………………..…369. Figura 23. Categorías de la motivación de practicar AFAN. ……………………………………………..……..…370. Figura 24. Las 10 prácticas de AFAN más demandadas en el Alt Empordà. ………………….……………372. Figura 25. Las prácticas de AFAN demandadas de la zona rural. …………….………………………….…… 373. Figura 26. Las prácticas de AFAN demandadas de la zona litoral……. ……………………………….…..…..373. Figura 27. Media de las diferentes dimensiones del modelo SERVPERF. …………………..…..……......375. Figura 28 . Organigrama del Consell Comarcal de l’Alt EmpordÀ..…………………….………………..….…475. Figura 29. Regional Sports Tourism Networks: A conceptual framework. …………………………………490. Figura 30. Sistema turístico. Subsistemas, dimensiones y conceptos transdisciplinarios.……..……492. Figura 31. Representación de las bases para un nuevo modelo turístico de prácticas de AFAN integral y sostenible ………………………………………………………………….…………………………………………..…509. 14.

(23) 15.

Riferimenti

Documenti correlati

However assuming the same survey geometry, we use the 2d K-S test probability to show that the observed clusters are not consistent with being the least probable clusters

reports on the first wave of the E-CLECTIC, aimed at testing: (a) the reliability, convergent and divergent valid- ity of the LSHS-E; (b) the factor structure and measure-

infantum in apparently healthy stray cats in an endemic region of Spain (Zaragoza city) using serological and molecular methods, and to compare the results of the different

Re-scaling individual replies by means of a grading procedure, the Ifo Institute for Economic Research elaborate the Economic Climate Index (ECI) (CESifo World

Incluso su libro más vinculado a la política del deseo, Lo que quiere una mujer (1995), aunque reafirme que la reivindicación es una postura de debilidad, aunque in- sista en

“El dibujo, valorado siempre como un simple vehículo para la creación de obras consideradas <<mayores>>, refl eja en mi opinión, mejor que cualquier otra forma

Then, the sources of error that contribute to the inaccuracy of the solar scheme results are discussed. Two contributions are identified: sources of uncertainty and sources of error.

model approximation using highly correlated CI wave func- tions by Illas and co-workers. 66,68 However, the UHF values can provide useful relative values of the set of magnetic