Individualità biologica

Nel documento Biopolitica e libertà in Michel Foucault (pagine 119-128)

P ENSARE UNA BIOPOLITICA AFFERMATIVA

4.4. Individualità biologica

De economische activiteiten (aantal bedrijven) zijn niet gelijkmatig gedistribueerd over heel Nederland. Economisch-geografen zijn al lang bezig de verschillen in welvaart en economische activiteit te begrijpen en

verklaren. Bedrijven zijn afhankelijk van hun omgeving, hetgeen ook Ghosh en Craig (1983) stellen. Niet alleen de marktomgeving is belangrijk, maar ook de fysieke omstandigheden en de beleidsomgeving zijn van groot belang (Atzema, et al., 2002). Nederland telt volgens het Handelsregister van de Kamer van Koophandel bijna 844 duizend economisch actieve bedrijven (ondernemingen en nevenvestigingen). Zoals valt te verwachten is de meeste economische activiteit te vinden in het westen van het land. De provincies met de meeste economisch actieve bedrijvigheid zijn Noord- en Zuid-Holland. Gezamenlijk huisvesten deze landsdelen zo’n 40 procent van de totale aantal actieve ondernemingen in Nederland. Voor N.E.C. is van belang om een beeld te krijgen van

de productiestructuur is in het gebied waar N.E.C. haar sponsors trekt. Dit is momenteel voor het grootste gedeelte uit Gelderland en Noord-Brabant. Deze provincies huisvesten gezamenlijk meer dan 27 procent van het totale aantal bedrijfsvestigingen in Nederland (zie

Tabel 5.1 Aantal economisch actieve bedrijven

Provincie Actieve bedrijven Percentage

Groningen 23.498 2,8 Friesland 28.726 3,4 Drenthe 21.496 2,5 Overijssel 49.495 5,9 Flevoland 17.612 2,1 Gelderland 99.014 11,8 Utrecht 66.238 7,8 Noord-Holland 158.081 18,7 Zuid-Holland 175.528 20,8 Zeeland 18.613 2,2 Noord-Brabant 133.382 15,8 Limburg 52.181 6,2 Totaal Nederland 843.864 100,0

tabel 5.1). Met Limburg erbij is dit zelfs bijna 34 procent, hoewel zich in deze provincie maar een bescheiden aantal bedrijven (en OSRN-leden) bevindt. Hiermee heeft N.E.C. een grote markt dichtbij de thuisbasis liggen, met veel bedrijven en instellingen. Het lijkt er daarom op dat het niet nodig is buiten dit gebied te zoeken

om tot een gezond aantal sponsors te komen, temeer N.E.C. een ‘slechts’ regionale uitstraling heeft. Wat betreft de kwantiteit van de bedrijven heeft N.E.C. te maken met de strategische voordelen die uitgaan van een goede locatie waar Ghosh en Craig het in 1983 al over hadden. Zoomt men in op het aantal N.E.C.-sponsors onder de bedrijven in de ruime omgeving rond

Nijmegen, dan valt direct op dat het aantal businessclubleden slechts marginaal te noemen is (zie tabel 5.2). Van alle bedrijven in de gemeente Nijmegen is 3,0 procent aan N.E.C. gerelateerd. In de regio Nijmegen is ruim 1,5 procent sponsor. In Gelderland ligt dit percentage op 0,35 procent. Van de totale actieve bedrijven in Noord-Brabant is slechts 0,02 procent sponsor van de Nijmeegse betaald voetbalclub. Onder de Limburgse bedrijven is een te verwaarlozen percentage aan N.E.C. gelieerd.

In de naburige gemeenten Beuningen en Wijchen is zo’n twee procent van de actieve ondernemingen als sponsor aan N.E.C. verbonden (zie tabel 5.3). Dit is nog redelijk hoog te noemen, aangezien dit maar één procent onder het aantal sponsors uit Nijmegen ligt. In Groesbeek heeft 1,15 procent van de bedrijven/instellingen een sponsorovereenkomst met N.E.C. gesloten. Groesbeek scoort hiermee redelijk, gezien het feit dat N.E.C. is deze gemeente concurrentie heeft van goed presterende amateurclubs. Bij het zondagamateurvoetbal behoort Groesbeek tot de nationale top, zo blijkt ook uit de door Sjef van Hoof en Ton Rietbergen (2002) ontwikkelde ‘Voetbalkaart van Nederland’. Met drie clubs in de hoofdklasse van het zondagamateurvoetbal is sponsoring van Achilles '29, Germania of De Treffers een substituut voor sponsoring van N.E.C..

Het relatief lage percentage OSRN-leden uit Heumen zou voor een deel kunnen worden verklaard uit het amateurvoetbal in Groesbeek. Heumen grenst noordelijk aan Nijmegen en oostelijk aan Groesbeek. De productiestructuur in deze gemeente wijkt niet substantieel af van die van Nijmegen, behalve dat landbouw een belangrijkere plek inneemt, voornamelijk ten koste van de detailhandel.

De beperkte vertegenwoordiging onder de bedrijven in Lingewaard en Overbetuwe kan enerzijds worden verklaard uit de grotere afstand tot Nijmegen cq de nabijheid van Vitesse en anderzijds door de barrière die de Waal vormt. De Waal is een fysieke grens tussen Overbetuwe en Lingewaard enerzijds en Nijmegen anderzijds, waardoor de bedrijven en

Tabel 5.2 Percentage OSRN-leden per gebied

Provincie Actieve bedrijven OSRN-leden Percentage

Gelderland 99.014 351 0,35

Noord-Brabant 133.382 24 0,02

Cebuco-gebied 20455 332 1,6

Gemeente Nijm. 7019 213 3,0

Bron: Handelsregister Kamer van Koophandel (per 9-8-‘05)

Tabel 5.3 Percentage OSRN-leden in de regio

Vestigingen per plaats Aantal OSRN-leden Actieve ondernemingen Percentage van vestigingen Nijmegen 212 7019 3,02 Arnhem 12 6830 0,18 Wijchen 40 1986 1,96 Beuningen 22 1190 2,01 Heumen 11 795 1,38 Lingewaard 6 1938 0,31 Overbetuwe 14 2169 0,65

inwoners in hun ruimtelijk handelen beïnvloed worden. Het is hierdoor waarschijnlijk dat de bedrijven en personen meer op Arnhem gericht zijn. Het onderzoek van Dejonghe (2004b) bevestigt dit beeld, aangezien nagenoeg alle kernen binnen deze gemeenten in meer of mindere mate aan Vitesse gebonden zijn (zie tabel 4.1). Het Cebuco rekent Lingewaard echter wel tot de regio Nijmegen, maar de binding met N.E.C. onder bedrijven is nihil. Hoewel Overbetuwe niet tot de regio Nijmegen behoort, kan het relatieve aantal sponsors uit deze gemeente als een opsteker worden beschouwd. Het aantal sponsors uit Ubbergen is uiterst klein, met slechts drie sponsors uit deze buurgemeente, maar het bedrijfsleven in Ubbergen is dan ook beperkt met 407 vestigingen. Ook de sponsors uit Millingen aan de Rijn en Druten zijn samen op een hand te tellen. In Grave, Cuijk en Gennep zijn geen directe ruimtelijke concurrenten in sponsorobjecten in het betaalde voetbal. Toch schommelen de percentages in deze gemeenten net iets boven een half procent. Hier kunnen de geografische afstand en de provinciegrens de barrières zijn.

Nel documento Biopolitica e libertà in Michel Foucault (pagine 119-128)